Thread: moving RMS

Started: 2011-06-20 21:05:50
Last activity: 2011-06-20 21:05:50
Topics: SAC Help
Onur Tan
2011-06-20 21:05:50
Hi,

I want to calculate moving RMS values on a data file.
i.e. I have one day time series, and want to calculate RMS value within 101 points window at each sample.
I think that the rms command has not a moving window.
is there a tool in SAC?

thanks.
onur


Dr. Onur TAN
---------------------------------------------- 40.7866N 29.4500E ---------
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
TUBITAK Marmara Research Center, Earth and Marine Sciences Institute
Gebze - Kocaeli - TURKEY

________________________________
Bu e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli ve özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres sahip(ler)ine ait olup, TÜBİTAK MAM bu e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal uyararak bu mesajı siliniz. Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.

This e-mail message, including any attachments, is intended only for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may contain confidential, private information as well as the exemption from disclosure. All ideas and opinions in this message and attached files can only belong to the addressee(s) and TUBITAK MRC shall have no liability to any person with regard to the use of the information contained in this message If you are not the intended addressee(s) or responsible person to inform the addressee(s), you are hereby notified that; any use, dissemination, distribution, or copying of this message and attached files is strictly prohibited. Delete the message and notify the sender immediately. TUBITAK MRC do not warrant for the accuracy, completeness of the contents of this email and/or the preservation of confidentiality and shall not be liable for the unauthorized changes made to this message, viruses and/or any damages caused in anyway to your computer system


Page built 20:25:45 | v.b'59d0d2